Privacyverklaring

Studio VAW is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Alle verkregen gegevens behandelen wij vertrouwelijk en zijn ten alle tijden voor jou inzichtelijk
te maken. We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en
UAVG mogen.

Persoonsgegevens
Studio VAW verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het gaat hierbij om de volgende
(mogelijke) gegevens;
a. Voor- en Achternaam
b. E-mailadres
Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jou zelf via een contactformulier, e-mail, of
sociale media – aangeleverd gekregen.

Doeleinden
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG mogen en voor de
doeleinden die we hieronder hebben beschreven.
● Om de website te beheren en te onderhouden;
● Om je promotionele informatie, zoals nieuwsbrieven, te sturen. Elke e-mail zal je
informeren over hoe je je kunt afmelden voor toekomstige mailings;
● Om te reageren op je opmerkingen of vragen;
● Om het gebruik van reclame op de website af te stellen en te meten;
● Ter bescherming tegen en voor het onderzoeken naar onbevoegde of illegale activiteiten

Contact
Heb je contact met ons opgenomen, per e-mail, het contactformulier, of social media,
dan hebben we jouw gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw
vraag of verzoek. Wij bewaren je gegevens voor maximaal 5 jaar, zodat we je altijd goed van
dienst kunnen zijn.

Nieuwsbrief
Als je jezelf hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, ontvang je deze op het opgegeven
e-mailadres. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie te kunnen sturen.
De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het
beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. Je ontvangt alleen de mails wanneer
jij je hier expliciet voor hebt ingeschreven. Wanneer jij je uitschrijft voor de mails worden de
gegevens uit onze database verwijderd.

Doorgifte
Ontvangers van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor zover
ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze
partijen, binnen en buiten de EER, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om je
gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
• Hosting van onze website
• WordPress
• Mailchimp
• Mailservers
Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Jouw rechten
We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de
verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor verzoeken kun je altijd contact opnemen per
e-mail via info@studiovaw.nl

Inzage
Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Studio VAW om jouw gegevens in te zien.

Wijziging
Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen,
afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar
Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd
belang van Studio VAW, kun jij bezwaar maken.

Gegevensoverdracht
Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens
verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te
openen is.

Intrekking
Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het
recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de informatie en
diensten die wij je kunnen leveren.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je
klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben verschillende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van onze website worden cookies gebruikt. Een cookie is
een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de
harde schijf van je computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan
weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.
Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er cookies van Google
geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie
wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen je niet persoonlijk herleiden. Google zal de
verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of
voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen
toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers
opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes. De Google
Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.
Mailchimp

Wij maken gebruik van Mailchimp. Deze serviceprovider wordt gebruikt voor het bezorgen van
e-mails en nieuwsbrieven. We slaan je naam en e-mailadres op om je dergelijke berichten te
kunnen sturen. Raadpleeg de privacyverklaring van Mailchimp voor meer informatie.
Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.
Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Wijzigingen
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere
werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website
publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook
direct met jou communiceren.

Laatste update: 23 januari 2021

Contactgegevens:
Nienke Buijser
info@studiovaw.nl
https://studiovaw.nl

Close
© Copyright 2020. All rights reserved.
Close